Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.031

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021, номер змінено відповідно до наказу МОН України №826 від 19.07.2021,  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Банзелюк Ірини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка». Наукові керівники: Ахновська І.О., канд. екон. н., доц., Козловський С.В., д-р екон. н., проф.
З інформацією про дисертацію можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/371

Голова ради: Савченко Марина Василівна, д.е.н., завідувач кафедри
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Савченко Марина Василівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, доктор політичних наук зі спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», професор, перший проректор Донецького національного університету імені Василя Стуса
3. Боєнко Олена Юріївна, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва», доцент, завідувач кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Антонюк Лариса Леонтіївна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», професор, проректор з наукової роботи, директор інституту вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима  Гетьмана
5. Гринькевич Ольга Степанівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», доцент, професор кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка

Дата прийняття дисертації до розгляду: 07 липня 2021 р.
Дата захисту: 2
серпня 2021 р. о 10:00
Місце захисту: Донецький національний університет імені Василя Стуса,
засідання ради відбудеться  у змішаному форматі за адресою вул. 600-річчя 21, ауд. 307 м. Вінниця
Посилання: https://us06web.zoom.us/j/89323300482