Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.030

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Темербек Аліси Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії  за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник: Макогон Ю.В., д-р екон. н., проф.
З інформацією про дисертацію можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/374

Голова ради: Орєхова Тетяна Вікторівна, д.е.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 (292 «Міжнародні економічні відносини»), професор, декан економічного факультету, професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Савченко Марина Василівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 (073 «Менеджмент»), професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
3. Хаджинов Ілля Васильович, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 (292 «Міжнародні економічні відносини»), професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Білозубенко Володимир Станіславович, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 (292 «Міжнародні економічні відносини»), професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів
5. Ткаленко Світлана Іванівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 (073 «Менеджмент»), доцент, професор кафедри європейської економіки та бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Дата прийняття дисертації до розгляду:12 липня 2021 р.
Дата захисту: 2
серпня 2021 р. о 10:00
Місце захисту: Донецький національний університет імені Василя Стуса,
засідання ради відбудеться   в он-лайн форматі за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/87312039761
Ідентифікатор конференції: 873 1203 9761