Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.029

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тарасенко Лілії Олександрівни  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка». Науковий керівник: Іонін Є.Є., д-р екон. н., проф.
З інформацією про дисертацію можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/373

Голова ради: Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Козловський Сергій Володимирович, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Савченко Марина Василівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса
3. Карпова Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
5. Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Дата прийняття дисертації до розгляду: 12 липня 2021 р.
Дата захисту: 20 серпня 2021 р. об 11:00
Місце захисту: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
засідання ради відбудеться з використанням засобів відеозв’язку (Zoom) в режимі реального часу за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/85958391093
Ідентифікатор конференції: 859 5839 1093
(щодо технічних питань – звертатись до Калініченко Тетяни Сергіївни – [email protected])