Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.028

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гуменюка Романа Петровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Менеджмент». Науковий керівник:  Лактіонова О.А., д-р екон. н., проф.
З інформацією про анотацію можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/372

Голова ради: Дороніна Ольга Анатоліївна, д.е.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 073 «Менеджмент»
Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Дороніна Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Безгін Костянтин Сергійович, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», професор, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса
3. Карпова Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Корж Наталія Володимирівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
5. Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Дата прийняття дисертації до розгляду:16 серпня 2021 р.
Дата захисту: 28 вересня 2021 року о 14-00

Місце захисту: Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Засідання ради відбудеться з використанням засобів відеозв’язку (Zoom) в режимі реального часу за посиланням:
https://us06web.zoom.us/j/87576958379
Meeting ID: 875 7695 8379
(щодо технічних питань – звертатись до Калініченко Тетяни Сергіївни – [email protected])