Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.016

Створена відповідно до наказу МОН України №72 від 20.01.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Міщук Анастасії Андріївни  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка». Науковий керівник: Боєнко О.Ю., кандидат економічних наук, доцент.
З інформацією про анотацію можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/336

Голова ради: Савченко Марина Василівна, д.е.н., завідувач кафедри
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Савченко Марина Василівна, д.е.н., завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Іваненко Лариса Михайлівна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
5. Іващенко Оксана Андріївна, к.е.н., доцент, Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Відповідальна особа:
Якимова Наталія Сергіївна – к.е.н.