Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.014

Створена відповідно до наказу МОН України №1392 від 09.11.2020з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сомика Олександра Миколайовича  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка». Науковий керівник: Дороніна  О.А., доктор економічних наук, професор.
З інформацією про анотацію можна ознайомитися за посиланням:

Голова ради: Анісімова Ольга Миколаївна, д.е.н., завідувач кафедри
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]

(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Анісімова Ольга Миколаївна, д.е.н., завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Безгін Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Якимова Наталія Сергіївна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Назарова Галина Валентинівна, д.е.н., завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
5. Збрицька Тетяна Петрівна, к.е.н., доцент, Одеський національний економічний університет
Відповідальна особа: