Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.013

Створена відповідно до наказу МОН України №1392 від 09.11.2020з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гуцуляк Наталії Петрівни  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка». Науковий керівник: Шаульська Л.В., доктор економічних наук, професор.
З інформацією про анотацію можна ознайомитися за посиланням:

Голова ради: Савченко Марина Василівна, д.е.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]

(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Савченко Марина Василівна, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Безгін Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Середа Ганна Володимирівна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Гринкевич Світлана Степанівна, д.е.н., професор, Національний університет «Львівська Політехніка»
5. Брінцева Олена Григоріївна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Відповідальна особа:
Якимова Наталія Сергіївна – к.е.н.