Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.012

Створена відповідно до наказу МОН України 1392 від 09.11.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Боровицького Олександра Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право». Науковий керівник: Турченко О.Г. , к.ю.н, доцент. З інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/322

Голова ради: Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент
Шифр і назва спеціальності: 081 “Право
Галузь знань: 08 «Право»
Контакти: df11.051.012[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., професор, ректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Щебетун Ірина Степанівна, к.ю.н, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Крусян Анжеліка Романівна, д.ю.н., професор, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
5. Болдирєв Сергій В’ячеславович, к.ю.н., доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – к.ф.-м.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: 1 грудня 2020 р.
Дата захисту: 30 грудня 2020 р. об 11:00
Місце захисту: Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. Грушевського, 2, каб.125