Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.011

Створена відповідно до наказу МОН України №1198 від 28.09.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горячової Наталії Володимирівни  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Економіка» (з інформацією про анотацію,  можна ознайомитися за посиланням:

Голова ради: Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань:
Контакти: [email protected]

(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Безгін Костянтин Сергійович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Болгов Владислав Євгенович, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Копитко Василь Іванович, д.е.н., професор, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
5. Нечипорук Аліна Вікторівна, к.е.н., ст. викладач, Державний університет інфраструктури та технологій
Відповідальна особа:
6. Якимова Наталія Сергіївна – к.е.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: