Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.010

Створена відповідно до наказу МОН України №1198 від 28.09.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачука Геннадія Віталійовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» (з анотацією можна ознайомитися за посиланням:

Голова ради: Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 081 “Право
Галузь знань: 08 «Право»
Контакти: df11.051.010[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Павлюченко Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Рєзнікова Вікторія Вікторівна, д.ю.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5. Руденко Людмила Дмитрівна, к.ю.н., доцент, Сумський державний університет
Відповідальна особа:
6. Фриз Ірина Василівна – к.ф.-м.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: