Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.009

Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Оверковського Костянтина Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право»  (науковий керівник: Коваль І.Ф., доктор юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса).  З інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/309)

Голова ради: Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент
Шифр і назва спеціальності: 081Право
Галузь знань: 08 «Право»
Контакти: df11.051.009[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Павлюченко Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Орлюк Олена Павлівна, д.ю.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5. Руденко Людмила Дмитрівна, к.ю.н., доцент, Сумський державний університет
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – к.ф.-м.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: 02.09.2020 р.
Дата захисту: 6 листопада 2020 р. об 11:00
Місце захисту: 21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, каб. 125.
Донецький національний університет імені Василя Стуса