Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.008

Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павлюка Сергія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право».  З інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/308)

Голова ради: Коваль Ірина Федорівна, д.ю.н., доцент
Шифр і назва спеціальності: 081Право
Галузь знань: 08 «Право»
Контакти: df11.051.008[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Коваль Ірина Федорівна, д.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Дорошенко Ліна Миколаївна, к.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Деревянко Богдан Володимирович, д.ю.н., професор, Донецький юридичний інститут МВС України.
5. Джабраілов Руслан Аятшахович, д.ю.н., доцент, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. М амутова НАН України»
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – к.ф.-м.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: 31.08.2020 р.
Дата захисту: 02 жовтня 2020 року об 11:00
Місце захисту:
 м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, каб. 125.
Донецький національний університет імені Василя Стуса