Обрати сторінку

Cпеціалізована вчена рада ДФ 11.051.007

Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гайду Ганни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право». Науковий керівник: Гринюк Р.Ф., доктор юридичних наук, професор. З інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/303)

Голова ради: Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент
Шифр і назва спеціальності: 081Право
Галузь знань: 08 «Право»
Контакти: df11.051.007[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Міхайліна Тетяна Вікторівна, д.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, д.пол.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Щебетун Ірина Степанівна, к.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Бєлов Дмитро Миколайович, д.ю.н., професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»..
5. Жаровська Ірина Мирославівна, д.ю.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – к.ф.-м.н.

 

Дата прийняття дисертації до розгляду: 19.08.2020 р.
Дата захисту: 30 вересня 2020 року об 11:00
Місце захисту:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, каб. 125.
Донецький національний університет імені Василя Стуса