Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.006

Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іщук Юлії Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (з інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/307

Голова ради: Савченко Марина Василівна, д.е.н., доцент
Шифр і назва спеціальності: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Савченко Марина Василівна, д.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Атаманчук Зорина Асланівна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Резнікова Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
5. Яценко Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Відповідальна особа:
Якимова Наталія Сергіївна – к.е.н.

Дата захисту: 30 вересня 2020 року о 14:30
Місце захисту:
21001, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, ауд. 316
Донецький національний університет імені Василя Стуса