Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.005

Створена відповідно до наказу МОН України № 822 від 18.06.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Несвіта Костянтина Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка» (з анотацією можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/295.

Голова ради: Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 051 «Економіка»
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Контакти: [email protected]

(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Савченко Марина Василівна, д.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Клочковська Вікторія Олександрівна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Звонар Віктор Павлович, д.е.н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
5. Залознова Юлія Станіславівна, д.е.н., професор, Інститут економіки промисловості НАН України
Відповідальна особа:
6. Якимова Наталія Сергіївна – к.е.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: 14.07.2020 р.