Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.004

Створена відповідно до наказу МОН України № 822 від 18.06.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іванова Артема Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (з анотацією можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/296

Голова ради: Савченко Марина Василівна, д.е.н., доцент
Шифр і назва спеціальності: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Савченко Марина Василівна, д.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Атаманчук Зорина Асланівна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Швиданенко Олег Анатолійович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
5. Македон Вячеслав Владиславович, д.е.н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Відповідальна особа:
6. Якимова Наталія Сергіївна – к.е.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: 14.07.2020 р.