Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.003

Створена відповідно до наказу МОН України № 822 від 18.06.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шемети Тетяни Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» (з інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/293

Голова ради: Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 081 “Право
Галузь знань: 08 «Право»
Контакти: df11.051.003[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Бобкова Антоніна Григоріївна, д.ю.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Павлюченко Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Рєзнікова Вікторія Вікторівна, д.ю.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5. Руденко Людмила Дмитрівна, к.ю.н., доцент, Сумський державний університет
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – канд.фіз.-мат. наук

Дата захисту: 17 липня 2020 р. об 11:00
Місце захисту:
21050 м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, ауд.125.
Донецький національний університет імені Василя Стуса