Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.002

Створена відповідно до наказу МОН України № 822 від 18.06.2020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Михальської Валерії Владиславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Політологія» (науковий керівник: Нагорняк Т.Л., д. політ. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса).
З інформацією про анотацію, дисертацію, висновок та відгуки можна ознайомитися за посиланням: http://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/301).

Голова ради: Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 052Політологія
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Контакти: df11.051.002[email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Мацишина Ірина Віталіївна, к.політ.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Фісун Олександр Анатолійович, д.політ.н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
5. Батрименко Олег Володимирович, д.політ.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – к.ф.-м.н.

Дата прийняття дисертації до розгляду: 14.08.2020 р.
Дата захисту: 29 вересня 2020 р. о 11:00
Місце захисту: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, ауд. 307
Донецький національний університет імені Василя Стуса