Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.001

Створена відповідно до наказу МОН України № 1388 від 04.11.2019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Безуглого Павла Георгійовича на здобуття ступеня доктора філософії.

Голова ради: Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., професор
Шифр і назва спеціальності: 052 “Політологія”
Галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки
Контакти: [email protected]
(0432) 50-87-84

Склад ради:
Голова ради:
1. Польовий Микола Анатолійович – д.політ.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Рецензенти:
2. Мацишина Ірина Віталіївна – канд.політ.н, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
3. Шаульсьска Лариса Володимирівна – д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Опоненти:
4. Лендьел Мирослава Олександрівна – д.політ.н., професор, Ужгородський національний університет
5. Рачинський Рафал – PhD з політичних наук, головний науковий співробітник Музею еміграції в м. Гдиня (Республіка Польща)
Відповідальна особа:
Фриз Ірина Василівна – канд.фіз.-мат. наук

Дата захисту – 20 грудня 2019 року.