Обрати сторінку

Освіта

Донецький національний університет імені Василя Стуса є одним із провідних класичних університетів України. Його історія бере свій початок з 1937 року від моменту створення Донецького педагогічного інституту, який у 1965 році був реорганізований в університет. Донецький національний університет імені Василя Стуса акредитований за статусом вищого закладу освіти ІV рівня (сертифікат серії НД-ІV № 558605 від 02.07.2013 року, ліцензія на надання освітніх послуг серії АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.).

Згідно Наказу МОН України №816 від 08.07.2016 року «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Донецькому національному університету імені Василя Стуса розширили провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Аспірантура в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, яка була відкрита у 1965 році, на теперішній час здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів з 13 наукових спеціальностей. Докторантура функціонує з 1988 року і випускає докторантів до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з 13 наукових спеціальностей.

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса. Головне завдання відділу полягає в організації процесу підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Функціонування відділу аспірантури та докторантури забезпечується наявністю висококваліфікованих наукових кадрів в університеті, сучасними науково-дослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, науковими напрямками і школами, провідними науковими дослідженнями у сфері спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Пріоритетними напрямками роботи відділу аспірантури та докторантури є якісна підготовка фахівців різноманітних профілів, організація, облік і контроль їх роботи, а також підтримка діяльності молодих учених, мотивація їх подальшої наукової діяльності.