Обрати сторінку

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються в межах робочого часу викладачів, на 2018 рік

№№ п\п

№ держреєстрації Назва НДР Науковий керівник Початок Закінчення

Кафедра

1. 0113U003660 Спін-хвильові явища в неоднорідних магнітних наноструктурах Кучко Андрій Миколайович / Ткаченко Віра Сергіївна 2013 2018 Кафедра загальної фізики і дидактики фізики
2. 0114U003525 Фінансово-кредитні механізми формування потенціалу стійкого функціонування економіки України Лактіонова Олександра Анатоліївна 2014 2018 Кафедра фінансів і банківської справи
3. 0115U006666 Всесвітня історія: від праісторичних часів до глобальних трансформацій ХХІ сторіччя Литвиненко Роман Олександрович 2016 2021 Кафедра всесвітньої історії
4. 0117U000698 Розробка рецептур виробництва комбікормів та лікувально-профілактичних препаратів з проведенням моніторингу якості води у водоймах з метою їх рибогосподарського використання Бігун Павло Петрович 2017 2019 Кафедра зоології та екології
5. 0117U004138 Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем Ситник Людмила Степанівна 2017 2021 Кафедра менеджменту
6. 0117U00945 Інформаційна підтримка управління підприємством у сучасному комунікаційному просторі Анісімова Ольга Миколаївна 2017 2018 Кафедра інформаційних систем управління
7. 0117U001336 Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування Сидорова Антоніна Василівна 2017 2021 Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики
8. 0117U006014 Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників Мартинець Лілія Асхатівна 06.2017 06.2021 Кафедра педагогіки та управління освітою
9. 0117U003536 Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття Кіпень Володимир Порфирович 06.2017 05.2022 Кафедра політології та державного управління
10. 0117U006342 Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові Шаульська Лариса Володимирівна 07.2017 06.2020 Кафедри управління персоналом та економіки праці, маркетингу та економіки підприємства
11. 0118U003140 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи Бобкова Антоніна Григоріївна 2017 2021 Юридичний факультет
12. 0118U001041 Поетика літературно-художнього твору: теоретична, онтологічна, функціональна, інтермедіальна Просалова Віра Андріївна 2018 2022 Кафедра теорії та історії української і світової літератури