Обрати сторінку

Економічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса 7-8 жовтня 2021 р. проводить міжнародну науково-практичну  конференцію «Трансформація соціально-економічних систем в контексті викликів глобального економічного розвитку».
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівці-практики, які цікавляться даною проблематикою.
Напрями роботи конференції:

  1. Трансформаційні процеси у системі міжнародних економічних відносин як наслідок сучасних викликів глобального економічного розвитку
  2. Актуальні проблеми управління людськими ресурсами в умовах трансформації соціально-економічних систем.
  3. Теорія і практика сучасного менеджменту: нормативна та поведінкова парадигми
  4. Економічний механізм функціонування суб’єктів господарювання в умовах трансформації соціально-економічних систем
  5. Аналітичні дослідження соціально-економічних проблем в умовах цифрового розвитку суспільства
  6. Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах глобальних викликів.
  7. Обліково-аналітична підтримка управління в цифровій економіці.
  8. Сучасні проблеми підготовки фахівців в сфері економіки, управління, міжнародних економічних відносин (круглий стіл)

Інформаційний лист:
українською
англійською