Обрати сторінку

Конференції

Назва конференції Дата проведення Місце проведення Детальна інформація
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів»
19-20 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
за посиланням
Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов»
25 квітня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса Інформаційний лист:
за посиланням
Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи» 16-17 травня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця Інформаційний лист:
українською мовою
англійською мовою
XII Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена 215-й річниці з дня народження В. Буняковського 2-6 липня 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 за посиланням
ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук»
21 листопада 2019 року Донецький національний університет імені Василя Стуса
м. Вінниця, вул. Зулінського, 31, , факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов професійного спрямування
Інформаційний лист:
українською мовою 
англійською мовою
Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні» 3-4 квітня 2018

року

Національна академія правових наук України за посиланням
Міжнародна науково-практична конференція «ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ» (International Scientific-Practical Conference
«TRANSFORMATIONS OF HISTORICAL MEMORY»)
 22-23 лютого

2018 року

Історичний факультет ДонНУ імені Василя Стуса

за адресою:
вул. 600-річчя, 21.

за посиланням
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ЛИХОЛОБОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 4 листопада

2017 року

Історичний факультет ДонНУ імені Василя Стуса

за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 2

за посиланням
Міжнародної конференції DEMPhA (Differential Equations, Mathematical Physics and Applications), (Диференціальні рівняння, Математична фізика та їх застосування) 17-19 жовтня

2017 року

м. Черкаси за посиланням
Перша Міжнародна науково–практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», присвячена пам’яті В.Є. фон Граффа. 10-11 жовтня

2017 року

смт. Графське, Волноваський р-н Донецька обл., Великоанадольський лісовий коледж за посиланням
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 10 жовтня

2017 року

ДонНУ імені Василя Стуса за адресою: вул. 600-річчя, 21. О 15-й годині в аудиторії 307 за посиланням