Обрати сторінку

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ДИСКУРСІВ» 
(в контексті програми “Світоглядні засади «Modern learning community»”)

Конференція відбудеться 1920 квітня 2019 р. у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця).

Для участі запрошуються викладачі ВНЗ, науковці, докторанти, аспіранти; магістранти та студенти (за умови керівництва з боку викладача або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук), а також фахівці-практики, представники державних органів влади, місцевого самоврядування, недержавних організацій та громадськості.

Напрямки роботи конференції:

  • Сучасне розмаїття світоглядних дискурсів та тенденції трансформацій.
  • Міжкультурна комунікація в сучасних соціальних процесах.
  • Український соціум в умовах світоглядного протистояння.
  • Війна як протиборство світоглядів та ідентичностей.
  • Специфіка релігійного бачення світоглядних проблем.
  • Сучасне українське православ’я у пошуках самоідентифікації.
  • Історико-філософські студії світоглядних дискурсів.
  • Філософська рефлексія поглядів на життєвий світ людини.

 В межах конференції передбачається також проведення Круглого дискусійного столу на тему: «Томос для України: геополітичні, релігійні та культурні аспекти».
 Робочі мови конференції – українська та англійська.
 Можлива як очна, так і заочна участь у конференції.

Інформаційний лист конференції за посиланням.