Обрати сторінку

Розклад

РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ АСПІРАНТІВ
ІІ семестр 2021-2022 н.р.
з 09.05.2022 р. по 21.05.2022 р.

Перший рік підготовки Другий рік підготовки
Денна Заочна Денна Заочна
спеціальність 035 «Філологія» – за посиланням

спеціальність 035 «Філологія» – за посиланням

спеціальність 051 «Економіка» – за посиланням

спеціальність 051 «Економіка» – за посиланням
спеціальність  052 «Політологія» – за посиланням спеціальність  052 «Політологія» – за посиланням

спеціальність 073 «Менеджмент» – за посиланням

спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» – за посиланням спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» – за посиланням спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» – за посиланням

спеціальність 102 «Хімія» – за посиланням

спеціальність 102 «Хімія» – за посиланням

спеціальність 081 «Право» – за посиланням спеціальність 081 «Право» – за посиланням

Важливо!
Нагадуємо аспірантам денної форми, що заліки з дисциплін проводяться на останньому практичному занятті та до розкладу екзаменаційної сесії не включаються.
Заліки аспірантів заочної форми внесено до розкладу заліково-екзаменаційної сесії.

ЗАНЯТЬ АСПІРАНТІВ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Перший рік підготовки Другий рік підготовки
спеціальність 035 «Філологія» – за посиланням спеціальність 035 «Філологія» – за посиланням
спеціальність  052 «Політологія» – за посиланням спеціальність 052 «Політологія» – за посиланням
спеціальність 081 «Право» – за посиланням

спеціальність 102 «Хімія» – за посиланням спеціальність 102 «Хімія» – за посиланням
спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» – за посиланням спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» – за посиланням