Обрати сторінку

Порядок нарахування додаткових балів

Додаток А

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість балів

Зарахування сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня, замість вступного іспиту до аспірантури.

(англійська мова – TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment; німецька мова – TestDaF; французька мова – DELF або DALF)

ДБ1

 

 

«відмінно» 100

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*

ДБ2

30

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*

ДБ3

перше місце – 15
друге місце– 10
третє місце – 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*

ДБ4

перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10

Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2*
(за умови участі міжнародних експертів, не менше як 1/3)

ДБ5

В2 – 5
СІ – 10
С2 – 15

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні **

ДБ6

20 (кожна стаття)

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних науковометричних баз 
(Scopus, Web of Science)

ДБ7

30 (кожна стаття)

Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданні **

ДБ8

5 (кожна стаття)

Наукова стаття у іноземному виданні **

ДБ9

25 (кожна стаття)

Участь у науковій міжнародній  конференції
(за умови опублікування тез доповідей)**

ДБ10

10 (кожні тези)

Участь у науковій конференції за межами України
(за умови опублікування тез доповідей та наявності сертифікату про участь )**

ДБ11

15 (кожні тези)

Участь у науковій всеукраїнській конференції
(за умови опублікування тез доповідей)**

ДБ12

5 (кожні тези)

Участь у науковій регіональній або вузівській  конференції
(за умови опублікування тез доповідей)**

ДБ13

2 (кожні тези)

Патент або авторське свідоцтво

ДБ14

30

Рекомендація вченої ради факультету до вступу в аспірантуру
(за наявності)

ДБ15

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

ДБ16

10

 *  диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
**  за період не більше трьох років до моменту вступу.