Обрати сторінку

Навчальні дисципліни за вибором здобувача

Перелік дисциплін для вибору здобувачами СО «Доктор філософії»
2020 р.

Цифрова економіка
Глобалістика
Міжнародні організації
Міжнародні фінанси та інвестиції
Слова та їхні значення
Лінгвопрагматика
Політична лінгвістика
Теорія мовних систем
Комунікативний менеджмент
Поведінкова економіка
Смарт-аналітика
Тренінг soft skills дослідника
Менеджмент знань
Управління проєктами
Методи комп’ютерної хімії. Моделювання рівноваг в розчині
Сучасні проблеми неорганічної хімії
Поліоксометалати
Синтез координаційних сполук
Політичний консалтинг
Публічна політика
Політична персоналістика
Символічна політика
Digital-технології в публічному управлінні
Теорія та практика сучасних партій
Психологія рекламних комунікацій
Психологічна безпека в Інтернет-просторі
Технології маніпулювання свідомістю та поведінкою особистості: механізми виявлення, аналіз, протидія
Заборонена. Література, що збурила світ
Глобальні проблеми економічного розвитку