Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Відповідно до додатка 12 Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2020 році, абітурієнтам необхідно надати такі документи:

 1. Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
 2. Згода на збір та обробку персональних даних;
 3. Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
 4. Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступників) за наявності;
 5. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію до вступу до аспірантури (для осіб, які навчалися в магістратурі Донецького національного університету імені Василя Стуса – за наявності);
 6. Копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додатка до диплома;
 7. Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26); копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);
 8. Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою;
 9. Завірена копія трудової книжки (за наявності);
 10. Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера;
 11. Копія першої сторінки закордонного паспорта (за наявності)
 12. Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
 13. Копія документа про зміну прізвища (за наявності).
 14. 4 кольорові фотокартки 3х4 см.

 

Оригінали паспорта та дипломів про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи (з доповненням: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти, 10 файлів, 20 листів паперу формату А4) подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Прийом документів:
І етап – з 3 лютого 2020 р. по 20 лютого 2020 р.

ІІ етап – з 15 червня 2020 р. по 15 липня 2020 р. (за державним замовленням)
з 15 червня 2020 р. по 14 серпня 2020 р. (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, кімната 613

Часи роботи: Понеділок – П’ятниця з 09.00 до 17.00

e-mail: [email protected]

 

Програми вступних іспитів:

1. 035 “Філологія”
2. 051 “Економіка”
3. 052 “Політологія”
4. 292 “Міжнародні економічні відносини”
5. 073 “Менеджмент”
6. 102 “Хімія”
7. Програма вступного іспиту з філософії
8. Програма вступного іспиту з іноземної мови