Обрати сторінку
Large logo

Головна мета природничих наук – розкрити єдність сил Природи.

Людвіг Больцман

Університет, змушений залишити свою лабораторну базу, приміщення, обладнання, бібліотечний фонд у місті Донецьку, відроджує свій науковий потенціал та залишається одним з провідних наукових установ України.

  • Освіта.ua. 2 місце серед класичних університетів Центральної України у 2019 році. 21 місце серед 240  закладів вищої освіти у консолідованому рейтингу України.
  • Наукометрична платформа Scopus. 19 місце серед 177  ЗВО України за показниками платформи у 2020 році.

Університет сьогодні – це:

  • 7 факультетів, кожен з яких має власні унікальні освітні, культурні і наукові надбання, наукові школи;
  • Понад 80 років відданої праці, присвяченої розвитку науки з урахуванням регіональних та національних потреб, світових тенденцій;
  • Науковий парк «ДонНУ-Поділля» – основа для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках;
  • Національний контактний пункт програми ЄС «Горизонт-2020», який сприяє інтеграції української науки до європейського простору.