Обрати сторінку

Про результати впровадження другого пріоритету Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017-2025 доповіли проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов та голова комісії з підготовки питання Ольга Дороніна.

Ілля Васильович презентував матрицю ключових показників ефективності, нове бачення пріоритету 2 «Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу» та запропонував комплекс пропозицій з удосконалення взаємодії підрозділів й оновлення їхньої роботи. Проректор з наукової роботи окреслив результати SWOT-аналізу наукової діяльності Стусівського університету, акцентувавши увагу на загрозах і слабких сторонах, можливостях та сильних сторонах наукової діяльності Університету. Серед можливостей доповідач виділив такі: покращення «якості» вступників Університету (підвищення балів та коефіцієнтів сертифікатів ЗНО); формування міжнародних наукових мереж; унікальність ОП на освітньо-науковому рівні в регіоні; співпраця з органами місцевого самоврядування та Вінницькою обласною державною адміністрацією. Ілля Васильович наголосив на сильних сторонах, зокрема: наявності наукових традицій (наукових шкіл); стабільній кількості ПВС, які мають не менше 5 публікацій у наукометричних базах; виконанні ініціативної та науково-дослідної тематики на замовлення; стабільно високих позиціях у міжнародних та національних рейтингах.

Джерело інформації – https://news.donnu.edu.ua/2020/02/07/chergove-zasidannya-vchenoyi-rady-stusivskogo-universytetu/?fbclid=IwAR1PnBOlFV2DnqmSzfQlESef-KSFjjyhqnMOXuEpiF2lkhqBS99nZv2YMoo