Обрати сторінку

Соболєв Валерій Іванович
Доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини та тварин

В. І. Соболєв народився 15 жовтня 1946 р. в м. Новогрудок Гродненської області (Білорусія).
У 1965 р. закінчив школу у м. Сталіні, куди переїхали батьки. Ще в шкільні роки захоплювався радіоаматорством і з великим інтересом вивчав все, що стосувалося роботи мозку людини. У 10-му класі на обласному конкурсі науково-технічної творчості школярів одержав диплом 1-го ступеня за модель, що імітує вироблення умовного рефлексу.
У 1965 р., коли відкрився Донецький державний університет, став студентом-фізіологом. Закінчив його у 1970 р. Улюбленими предметами, крім фізіології, були філософія та фізика. У період з 1970 по 1973 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі фізіології людини і тварин. З 1974 р. працював на посаді асистента кафедри, потім – старшого викладача, а з 1982 р. – доцента кафедри. На посаду завідувача кафедри фізіології людини і тварин обраний у 1982 р. Професор Донецького університету з 1984 р.
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію. У період 1977–1978 рр. проходив наукове стажування в Карловому університеті (м. Прага) в лабораторії великого фізіолога зі світовим ім’ям професора Ладислава Янського. Докторську дисертацію захистив у 1983 р. в Інституті фізіології ім. І. П. Павлова АН СРСР (м. Ленінград).
Усе своє «трудове життя» провів у стінах університету. За роки роботи на кафедрі разом із колективом брав участь у підготовці понад 1 400 фахівців у галузі фізіології та психофізіології для науки, освіти, охорони здоров’я та промисловості. Випускниками кафедри захищено 9 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій. За роки завідування кафедрою (з 1982 р.) В. І. Соболєв здійснив низку важливих змін у діяльності кафедри фізіології людини і тварин. За його безпосередньою участю сформований новий перспективний штат професорсько-викладацького складу кафедри, у 80–90-х рр. керував численними госпдоговірними темами.
У 2001 р. на кафедрі відкрита нова перспективна спеціалізація «Психофізіологія», проведена велика організаційна робота із забезпечення підготовки фахівців відповідним штатом викладачів, навчальним планом, матеріально-технічною базою та новими лабораторіями.
Велику увагу В. І. Соболєв приділяв організації та керівництву НДР студентів. Кафедра неодноразово нагороджувалася ректором за кращу організацію НДРС в огляді-конкурсі ДонДУ (за І місце в 1988 р., за II місце в 1986 і 1987 рр.).
Наукові роботи студентів-фізіологів, підготовлені на кафедрі за безпосередньої участі В. І. Соболєва, в різні роки неодноразово відзначалися Дипломами та Почесними Грамотами АН УРСР, ЦК ВЛКСМ України, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Університетами УРСР та СРСР. На конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах УРСР і України студенти-фізіологи неодноразово посідали призові місця, відзначалися Дипломами переможців та Почесними грамотами (понад 15 разів), двічі удостоєні стипендії Кабінету Міністрів України.
За роки роботи В. І. Соболєв підготував 22 кандидати наук, зокрема і для ДонНУ, Донецького медичного університету, кількох ВУЗів та НДІ України; 6 кандидатів наук є громадянами зарубіжних країн. Учні В. І. Соболєва працюють проректорами та завідувачами кафедр низки університетів м. Донецька та столиць Анголи, Чаду, Гвінеї.
В. І. Соболєв опублікував понад 250 наукових праць, 8 монографій і навчальних посібників.
Протягом усього періоду роботи брав участь у науково-громадської діяльності, представляючи Донецький університет в Проблемній комісії «Фізіологічні механізми терморегуляції» Об’єднаної Наукової ради АН СРСР і АМН СРСР, Науковій експертній раді з біологічних наук МОН України (заступник голови ради, член ради), виконував обов’язки Голови Донецького наукового товариства кріобіології і кріомедицини України, протягом багатьох років був членом ряду Спеціалізованих рад СРСР і України, членом редколегій наукових журналів, членом оргкомітетів численних наукових конференцій. У радянські часи входив до складу Європейської міжнародної групи. У період 2007–2010 рр. був членом Експертної ради ВАК України з біологічних наук.
З 2007 р. – заслужений професор Донецького університету.