Обрати сторінку

Спеціалізована вчена рада К11.051.13

Термін дії: до 31.12.2019
Голова ради: М. А. Польовий , д.політ.н., професор, професор кафедри
Заступник голови: Т. Л. Нагорняк , д.політ.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
Секретар ради: І. В. Мацишина, к.політ.н., доцент, доцент кафедри
Шифр і назва спеціальностей, з яких функціонує рада:
  • 23.00.02 – політичні інститути та процеси
Контакти:
 +380 97 449 70 38 (Мацишина Ірина Віталіївна)
Склад ради:

Голова ради:
1. Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.
Заступник голови:
2. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, д.політ.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.
Вчений секретар:
3. Мацишина Ірина Віталіївна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.

Члени ради:
4. Бахтирєв Руслан Абдулхаєвич, к.політ.н., доцент кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
5. Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., професор, ректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
6. Іваницька Ольга Павлівна, д.і.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
7. Кобильник Василь Володимирович, к.політ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 23.00.02;
8. Кокорський Валентин Францович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
9. Краснопольська Тетяна Миколаївна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальність 23.00.02;
10. Лазарович Микола Васильович, д.політ.н., професор, професор кафедри Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 23.00.02;
11. Лендьел Мирослава Олександрівна, д.політ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 23.00.02;
12. Неприцька Тетяна Іванівна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
13. Побочий Іван Андрійович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 23.00.02;
14. Примуш Микола Васильович, д.політ.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02;
15. Чальцева Олена Михайлівна, д.політ.н., доцент, завідувач кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса, спеціальність 23.00.02.

Ознайомитись з авторефератами, дисертаціями і відгуками на них можна на сайті Автореферати дисертацій  за допомогою вкладки “Архіви”.

Інформація стосовно дати, місця і часу проведення захисту знаходиться за посиланням .