Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

 1. Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
 2. Згода на збір та обробку персональних даних;
 3. Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
 4. Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26) (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 6. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 7. Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 8. Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера; копія документа про зміну прізвища (за наявності).
 9. Розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
 10. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Донецького національного університету імені Василя Стуса, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 11. Завірена копія трудової книжки.

Оригінали паспорта та дипломів про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи (з доповненням: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти, 10 файлів, 20 листів паперу формату А4) подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Прийом документів з 15 травня по 15 липня

Адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, кімната 613

Часи роботи: Понеділок – П’ятниця з 09.00 до 17.00

e-mail: [email protected]