Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі університету здійснюється за 13 науковими спеціальностями.

  1. Міністерство освіти і науки України. Наказ № 1076 від 21.07.2017 р. “Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України”.

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2017 році.

Шифр і назва галузі науки

Код і назва спеціальності

Кількість бюджетних місць

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія

0

033 Філософія

0

035 Філологія

1

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

2

052 Політологія

1

053 Психологія

0

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

0

08 Право 081 Право

0

10 Природничі науки 102 Хімія

0

11 Математика та статистика 111 Математика

0

113 Прикладна математика

0

 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

0

29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 0