Обрати сторінку

Порядок нарахування додаткових балів

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Зарахування сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту до аспірантури. (IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії) ДБ1 “відмінно” 95
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 30
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце – 15

друге місце– 10

третє місце – 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце – 20

друге місце – 15

третє місце – 10

Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2* (за умови участі міжнародних експертів, не менше як 1/3) ДБ5 В2 – 5

СІ – 10

С2 – 15

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні ** ДБ6 20 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних науковометричних баз (Scopus, Web of Science)** ДБ7 30 (кожна стаття)
Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданні ДБ8 5 (кожна стаття)
Наукова стаття у іноземному виданні ДБ9 25 (кожна стаття)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповідей)** ДБ10 10 (кожні тези)
Участь у науковій конференції за межами України (за умови опублікування тез доповідей та наявності сертифікату про участь )** ДБ11 15 (кожні тези)
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповідей)** ДБ12 5 (кожні тези)
Участь у науковій регіональній або вузівській конференції (за умови опублікування тез доповідей)** ДБ13 2 (кожні тези)
Патент або авторське свідоцтво** ДБ14 30
Рекомендація вченої ради факультету до вступу в аспірантуру (за наявності) ДБ15 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ16 10
Оцінка за реферат ДБ17 До 5 балів

 

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

** за період не більше трьох років до моменту вступу.