Обрати сторінку

Перелік спеціальностей

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру та аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 році.

Донецькому національному університету імені Василя Стуса розширили провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до списку:

Шифр і назва галузі науки Код і назва спеціальності Кількість бюджетних місць
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія

2

033 Філософія

2

035 Філологія

2

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

2

052 Політологія

1

053 Психологія

1

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

1

08 Право 081 Право

1

10 Природничі науки 102 Хімія

2

11 Математика та статистика 111 Математика

1

113 Прикладна математика

1

29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини

1