Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Відповідно до додатка 12 Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2018 році, абітурієнтам необхідно надати такі документи:

 1. Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом факультету);
 2. Згода на збір та обробку персональних даних;
 3. Особова картка за формою П-2ДС з фотографією 6×4 (завірена печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник – для працюючих);
 4. Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в аспірантуру (для зовнішніх вступників) за наявності;
 5. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання в магістратурі Донецького національного університету імені Василя Стуса – за наявності);
 6. Копії диплома та додатку до диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (для осіб, які отримали відповідну освіту за кордоном – копія нострифікованого диплома), диплом бакалавра за наявності;
 7. Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 26); копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);
 8. Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою;
 9. Завірена копія трудової книжки (за наявності);
 10. Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера;
 11. Копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
 12. Копія документа про зміну прізвища (за наявності).
 13. 4 кольорові фотокартки 3х4 см.

 

Оригінали паспорта та дипломів про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи (з доповненням: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти, 10 файлів, 20 листів паперу формату А4) подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Прийом документів з 15 травня по 15 липня

Адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, кімната 613

Часи роботи: Понеділок – П’ятниця з 09.00 до 17.00

e-mail: [email protected]

 

Програми вступних іспитів:

1. 032 “Історія і археологія”
2. 033 “Філософія”
3. 035 “Філологія”
4. 051 “Економіка”
5. 052 “Політологія”
6. 053 “Психологія”
7. 292 “Міжнародні економічні відносини”
8. 073 “Менеджмент”
9. 081 “Право”:
– “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”
–  “Господарське право, господарсько-процесуальне право”
10. 102 “Хімія”
11. 111 “Математика“
12. 113 “Прикладна математика“
13. 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
14. Програма вступного іспиту з філософії
15. Програма вступного іспиту з іноземної мови